Prostory pro Váše podnikání


Ceny a podmínky pronájmu

Kanceláře
m2 Kč/m2/rok služby Kč/m2/rok
do 20 1.200.- 950.-
nad 20 1.100.- 950.-

 

Sklady
m2 Kč/m2/rok služby
1 700.- dle spotřeby

 

Parkování nákladních automobilů a autobusů
1 stání 2.000,- Kč / měsíc dle spotřeby

 

Zpevněná venkovní plocha
dohodou, dle rozsahu a účelu

 

Informace o nájmu a lokalitě ke stažení
BDQ_Letáček pronájem_A4.PDF (2,6 MB)
 

 

Podmínky pronájmu

Nájemní smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, kauce ve výši 3 měsíčního nájemného. Možnost úprav předmětu nájmu dle požadavku nájemce.